سمینار آنلاین کد کیهانی چیست؟ پنچشنبه 31 تیر ساعت 4 عصر به وقت ایران www.metadmb.com ...
کتابها، دروس و تکنیکهای صوتی
خبرنامه رادیومتا
پذیرش دانشجو در رشته متافیزیک تبدیل تجارب به مدارک دانشگاهی فروش محصولات شرف شمس
فروش محصولات شرف شمس
شرف شمس (خورشید/سان): محافظت، جذب فراوانی مادی و مالی

شرف شمس

همه انسانها در معرض خطرات مختلف فیزیکی مثل بیماری، تصادف، سرقت، مشکلات مالی و... و خطرات متافیزیکی مثل حسادت ها، انرژی های منفی دیگران، چشم زخم و... قرار دارند. این شرف برای محافظت در برابر خطرات فیزیکی و متافیزیکی کاربرد دارد. همچنین به تامین نیازهای مادی و معیشتی، جذب فراوانی و برکت، کسب قدرت و شهرت و تقویت اراده و اعتماد به نفس کمک میکند.


شرف مشتری (هرمزد/ژوپیتر): جذب پول و ثروت، محافظت از اموال
 شرف مشتری

این شرف بطور مشخص در جذب فراوانی پول و محافظت از مال و اموال موثر است. شرف مشتری به افزایش مکنت و ثروت، موفقیت در سرمایه گذاری و پیشرفت های مالی کمک فراوان میکند. همه اقشار جامعه به شدت نیازمند و دوستدار این شرف می باشند. برای آشنایی بیشتر با این موضوع، درس "خواص شرف مشتری (عوامل موثر بر جذب پول)" را که در سه بخش بر روی سایت "رادیو متا" قرار دارد گوش دهید.


شرف زهره (ناهید/ونوس): عشق و زیبایی، ازدواج و تحکیم روابط
 شرف ونوس

این شرف برای ایجاد روابط عاطفی جدید (مثل یافتن و جذب مورد مناسب برای ازدواج) و تقویت روابط عاطفی موجود (مثل تقویت و تحکیم روابط زناشویی) و سایر امور عاطفی و عشقی استفاده میشود و برای موارد مذکور بسیار اثرگذار است. همچنین بر زیبایی، موفقیت و پیشرفت در امور هنری و موسیقی اثرگذار است.


شرف قمر (ماه/مون): صلح و آشتی، پیشرفت معنوی

شرف عطارد (تیر/مرکوری): تحصیل و تدریس، دانش آموزان و دانشجویان

شرف مریخ (بهرام/مارس): نظم و ترتیب، محافظت از کودکان

شرف زحل (کیوان/ساترن): صبر و بردباری، امور سخت و دشوار

زمان شرف شمس 1395 (بروجی): بهترین زمان شرف شمس (بروجی: بر اساس محاسبات بروجی)، روز جمعه 20 فروردین ماه 1395 درست هنگام اذان ظهر به مدت یک ساعت می باشد (بر مبنای شهر و کشور محل سکونت) ... زمان شرف شمس 1395 (بروجی): بهترین زمان شرف شمس (بروجی: بر اساس محاسبات بروجی)، روز جمعه 20 فروردین ماه 1395 درست هنگام اذان ظهر به مدت یک ساعت می باشد (بر مبنای شهر و کشور محل سکونت) ... زمان شرف شمس 1395 (بروجی): بهترین زمان شرف شمس (بروجی: بر اساس محاسبات بروجی)، روز جمعه 20 فروردین ماه 1395 درست هنگام اذان ظهر به مدت یک ساعت می باشد (بر مبنای شهر و کشور محل سکونت) ... زمان شرف شمس 1395 (بروجی): بهترین زمان شرف شمس (بروجی: بر اساس محاسبات بروجی)، روز جمعه 20 فروردین ماه 1395 درست هنگام اذان ظهر به مدت یک ساعت می باشد (بر مبنای شهر و کشور محل سکونت) ...