سمینار آنلاین کد کیهانی چیست؟ پنچشنبه 31 تیر ساعت 4 عصر به وقت ایران www.metadmb.com ...
کتابها، دروس و تکنیکهای صوتی
خبرنامه رادیومتا
پذیرش دانشجو در رشته متافیزیک تبدیل تجارب به مدارک دانشگاهی فروش محصولات شرف شمس
راهنما و هشدار
زمان شرف شمس 1394
 زمان شرف شمس 1394 براساس محاسبات بروجی (استوایی):
روز چهارشنبه 19 فروردین از حدود یک ساعت قبل از اذان ظهر تا اذان ظهر به مدت حدود یک ساعت

 توجه: این زمان برابر نظر برخی منجمین با "قمر در عقرب" تداخل دارد و قابل استفاده نیست

 

زمان شرف شمس 1394 براساس محاسبات صوری (رصدی):

حدود یک ماه دیگر خواهد بود و زمان دقیق آن متعاقبا اعلام خواهد شد


اخطار، افشای ریسک و رفع مسئولیت

سلام به شما سلام

لطفا توجه فرمایید:

هیچ یک از اشخاص حقیقی و یا حقوقی که در تولید و توزیع آثار این سایت نقش داشته اند، هیچ گونه مسئولیتی را در قبال افرادی که به هر صورت و تحت هر عنوان از این آموزه های نظری و یا عملی استفاده می نمایند، بویژه کسانی که از راه دور و به صورت غیر حضوری آموزش می بینند نمی پذیرند، لذا فقط در صورتی که مسئولیت نتایج و تاثیرات حاصل از این دروس و تمرینات را بطور کامل شخصاً بر عهده می گیرید از آن استفاده نمایید.

ممنونم از شما ممنونم


راهنمای دانلود کردن فایلهای صوتی

3

4

5

زمان شرف شمس 1395 (بروجی): بهترین زمان شرف شمس (بروجی: بر اساس محاسبات بروجی)، روز جمعه 20 فروردین ماه 1395 درست هنگام اذان ظهر به مدت یک ساعت می باشد (بر مبنای شهر و کشور محل سکونت) ... زمان شرف شمس 1395 (بروجی): بهترین زمان شرف شمس (بروجی: بر اساس محاسبات بروجی)، روز جمعه 20 فروردین ماه 1395 درست هنگام اذان ظهر به مدت یک ساعت می باشد (بر مبنای شهر و کشور محل سکونت) ... زمان شرف شمس 1395 (بروجی): بهترین زمان شرف شمس (بروجی: بر اساس محاسبات بروجی)، روز جمعه 20 فروردین ماه 1395 درست هنگام اذان ظهر به مدت یک ساعت می باشد (بر مبنای شهر و کشور محل سکونت) ... زمان شرف شمس 1395 (بروجی): بهترین زمان شرف شمس (بروجی: بر اساس محاسبات بروجی)، روز جمعه 20 فروردین ماه 1395 درست هنگام اذان ظهر به مدت یک ساعت می باشد (بر مبنای شهر و کشور محل سکونت) ...